Notizie

Milderende maatregelen voor Genkse handel en horeca

Milderende maatregelen voor Genkse handel en horeca

De Doe es Gen-kaart, die Genkenaren de voorbije twee weken in hun brievenbus hebben gevonden, wordt vandaag opgeladen met een bedrag van 45 euro. Omdat een deel van de 340 aangesloten winkels, horeca en diensten omwille van de huidige lockdown (al dan niet gedeeltelijk) gesloten is, neemt de stad Genk een aantal milderende maatregelen ter ondersteuning van de sector: verlenging van de geldigheidsduur van de kaart, aanmoediging voor gebruik bij afhaal en een bijkomende impuls van minimaal 225.000 euro voor handel en horeca in de vorm van een najaarsactie in 2021.

Verlenging geldigheidsduur en temporiseren communicatie Gelet op de huidige coronamaatregelen wordt de geldigheidsduur van de kaart met bijna zes maanden verlengd, tot 31 oktober 2021.

Schepen voor economie Toon Vandeurzen: We temporiseren onze communicatie. Concreet betekent dat dat we duidelijk aan Genkenaren aangeven dat de bonnen nog geruime tijd geldig zijn, en dat de Doe es Genk-kaart ook de lockdown nog gebruikt kan worden. Op dat moment zullen onze lokale handelaars en horeca-uitbaters de extra inkomsten meer dan ooit kunnen gebruiken.€ Inspireren en aanmoedigen van handel en horeca Verder worden alle lokale handelaars nog eens extra aangespoord om zich op het systeem aan te sluiten. Ruim 340 winkels, horecazaken en diensten deden dit al, en dat is een hoog aantal.

Schepen Toon Vandeurzen: We blijven de sector actief stimuleren. Bovendien leent het gebruiksvriendelijke systeem zich er perfect toe om het ook voor afhaal te gebruiken, via de CCV-terminal of de app.

Samen met onze Afdeling Economie zullen we de lokale ondernemers hier de komende tijd nog extra rond inspireren en stimuleren.€

Bijkomende impuls van minimaal 225.000 euro In 2021 wordt een uitgebreide shopcampagne georganiseerd ter waarde van minimaal 225.000 euro om de ingeschreven handelaars en horecazaken die objectief geleden hebben tijdens de lockdownperiode actief te ondersteunen.

De exacte wijze waarop deze shopcampagne vormgeven wordt, zal nog in samenwerking met de vertegenwoordigers van handel, horeca en diensten uitgewerkt worden.

Maar met dit engagement om remedie rende maatregelen te nemen hopen we als nog door middel van de geschenkbon extra zuurstof te geven aan alle Genkse handel en horeca, aldus schepen Vandeurzen.

Contatti diretti

Indirizzo:
Radio Internazionale VZW
Risstraat 3
3600 - Genk [Belgium]


Mobile:
(Italiano: Giuseppe Allegro)
+32 479 66 06 87

(Nederlandstalig: Rosaria Ciarlo)

+32 497 86 02 82

E-mail: info@radiointernazionale.be

BTW: 424 382 126

Seguici sui Social